Opening Hours:
10:00 am - 8:00 pm (Monday - Sunday)

Shop C, 19 Tai Yuen Street,
Wanchai, Hong Kong
Tel: 2891 4739
Email: info@hunghingtoys.com